Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Česká krajina

obecně prospěšná společnost Česká krajina

Obecně prospěšná společnost Česká krajina https://www.ceska-krajina.cz/ je celostátní nezisková organizace působící v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Jejich hlavním cílem je ochrana biologické rozmanitosti (biodiverzity) a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptace krajiny na změny klimatu. Pomáhat můžete zde: https://www.ceska-krajina.cz/podporte-nas/